TERRA
COMPACTA

Geofizička istraživanja

Neki od prethodnih radova i uspješno dovršenih projekata.
Značajniji projekti u razdoblju od 2013. do danas.

Projekti

Ceste

 • VIJADUKT MATULJI (seizmička refrakcija, geoelektrična tomografija, georadar)
 • TUNEL ZVIROVIĆI KOD POČITELJA NA KORIDORU VC (BiH) (plitka seizmička refleksija, seizmička refrakcija P i S-valova, MASW, geoelektrična tomografija)
 • SANACIJA ŽUPANIJSKE CESTE U OTRUŠEVCU (SAMOBOR) (seizmička refrakcija, geoelektrična tomografija, georadar)
 • PROŠIRENJE DIJELA DRŽAVNE CESTE D201 POŽANE-BUZET (seizmička refrakcija)
 • OBILAZNICA DRNIŠA (seizmička refrakcija, geoelektrična tomografija)
 • OBILAZNICA ZENICE, VIJADUKT "BABINA RIJEKA" (seizmička refrakcija, georadar)
 • BRZA CESTA VARAŽDIN – IVANEC – KRAPINA (seizmička refrakcija, geoelektrična tomografija)
 • BRZA CESTA GATA – ZVEČANJE (seizmička refrakcija)
 • SPOJNA CESTA Most F. Tuđmana – Osojnik (seizmička refrakcija)
 • SPOJ POLJIČKE CESTE I ULICE ZBORA NARODNE GARDE, SPLIT (seizmička refrakcija, MASW, geoelektrična tomografija)
 • DRŽAVNA CESTA D8, DIONICA MRAVINCI-TTTS (seizmička refrakcija, geoelektrična tomografija)
 • OBILAZNICA PETRIJEVACA, MOST "STARA KARAŠICA2 (MASW 2D)
 • BRZA CESTA KLJUČ – BIHAĆ (BiH) (seizmička refrakcija P i S-valova, geoelektrična tomografija)
 • BRZA CESTA KRUPAC – FOČA (BiH) (seizmička refrakcija, plitka seizmička refleksija, geoelektrična tomografija)
 • TUNEL PODGRAĐE, DIONICA BC KAŠINA – ZLATAR BISTRICA (seizmička refrakcija)
 • PROŠIRENJE ULICE ZBORA NARODNE GARDE, SPLIT (seizmička refrakcija, MASW)
 • ČVOR MANDALINA, ŠIBENIK (seizmička refrakcija, MASW, inženjerskogeološki izvještaj)

Vjetroelektrane

 • VJETROELEKTRANA ZEBAR (seizmička refrakcija, MASW, georadar, geoelektrično sondiranje)
 • VJETROELEKTRANA RUDINE (seizmička refrakcija, georadar)
 • VJETROELEKTRANA PODVELEŽJE (BiH) (seizmička refrakcija P i S-valova)
 • VJETROELEKTRANA ŠUJICA (BIH) (seizmička refrakcija P i S-valova)
 • VJETROELEKTRANA KAVRANICA (SEIZMIČKA REFRAKCIJA, MASW)
 • VJETROELEKTRANA BORAJA (SEIZMIČKA REFRAKCIJA, MASW)
 • VJETROELEKTRANA KORLAT (SEIZMIČKA REFRAKCIJA, MASW)
 • VJETROELEKTRANA VLAŠIĆ (BiH) (seizmička refrakcija P i S-valova, MASW, Downhole, HVSR, georadar, seizmološka studija)
 • VJETROELEKTRANA LUKOVAC (seizmička refrakcija)
 • VJETROELEKTRANA KITKA (Kosovo) (seizmička refrakcija, MASW)
 • VJETROELEKTRANA LJUBAČ (georadar)
 • VJETROELEKTRANA PODVELEŽJE (BiH) (seizmička refrakcija, georadar)
 • VJETROELEKTRANA GREBAK (BiH) (seizmička refrakcija, MASW, geoelektrično sondiranje, mikrotremori HVSR)

Željezničke pruge

 • GEORADARSKO SNIMANJE TRUPA PRUGE NA VIŠE ŽELJEZNIČKIH DIONICA U RH
 • STUDIJA HŽ ZA PODRUČJE RIJEKE (seizmička refrakcija)
 • PRUGA OGULIN-MORAVICE (seizmička refrakcija i MASW)

Geofizička istraživanja pod morem

 • MARINA PETRČANI (seizmička refrakcija pod morem)
 • MARINA JEZERA-MURTER (seizmička refrakcija pod morem)
 • UREĐENJE OBALE U ROGOZNICI (seizmička refrakcija pod morem)
 • SKI LIFT U KAŠTELIMA (seizmička refrakcija pod morem)
 • SKI LIFT U PULI (seizmička refrakcija pod morem)
 • MARINA AGANA (seizmička refrakcija pod morem)
 • LUČICA U UVALI LOPAR (seizmička refrakcija pod morem)
 • BRODARICA-STARO REZALIŠTE (seizmička refrakcija pod morem)
 • LUKA STINICE (seizmička refrakcija pod morem)
 • LUKA POLAČIŠTE (seizmička refrakcija pod morem)
 • MARINA KAŠTELE (seizmička refrakcija pod morem)
 • RIVA NA OTOKU MOLAT (seizmička refrakcija pod morem)
 • LUČICA DRAMALJ (seizmička refrakcija pod morem)
 • RIBARSKA LUKA VELA LAMJANA (seizmička refrakcija pod morem)
 • MARINA KORKYRA, VELA LUKA (seizmička refrakcija pod morem)
 • KOMUNALNI VEZOVI U KORČULI (seizmička refrakcija pod morem)
 • MARINA HOTEL LAV (seizmička refrakcija pod morem)
 • BRODOGRADILIŠTE ISKRA (seizmička refrakcija pod morem)

Odlagališta otpada

 • ĐURĐENOVAC – PROJEKT SANACIJE ODLAGALIŠTA OTPADA (geoelektrična tomografija)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA DIKLO (GEOELEKTRIČNA TOMOGRAFIJA)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA TREBEŽ (GEOELEKTRIČNA TOMOGRAFIJA)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA DRENJE (GEOELEKTRIČNA TOMOGRAFIJA)
 • ODLAGALIŠTE GRAĐEVINSKOG OTPADA MOKOŠICA (SEIZMIČKA REFRAKCIJA, MASW)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA SAMOGRAD – STARIGRAD PAKLENICA (geoelektrična tomografija)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA BRATIŠKOVAČKI GAJ (geoelektrična tomografija)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA BRINJE (geoelektrična tomografija)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA SKRADIN (geoelektrična tomografija)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA VIRJE (geoelektrična tomografija)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA SORINJ – RAB (geoelektrična tomografija, seizmička refrakcija)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA HRIPE – MURTER (geoelektrična tomografija)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA MOSEĆ – DRNIŠ (geoelektrična tomografija)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA JANDRIN GRM (geoelektrična tomografija)
 • ODLAGALIŠTE OTPADA ORL FERDINANDOVAC (geoelektrična tomografija)
 • BILJANE – CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM (seizmička refrakcija)

Hidrocentrale, termocentrale, nuklearne elektrane, nasipi, rafinerije...

 • TERMOELEKTRANA KAKANJ (BiH) izrada seizmološke studije
 • BRANA MRSOVO (BiH) izrada seizmološke studije
 • TERMOELEKTRANA TUZLA izrada seizmološke studije
 • NUKLEARNA ELEKTRANA KRŠKO geoelektrična tomografija, georadar
 • HIDROCENTRALA VRANDUK (BiH) plitka seizmička refleksija, seizmička refrakcija, seizmičko kartiranje
 • HIDROELEKTRANA VARAŽDIN downhole mjerenja
 • AKUMULACIJA KEŠINCI geoelektrična tomografija, seizmička refrakcija, MASW
 • HIDROELEKTRANA DUBRAVA geoelektrična tomografija
 • MINI HIDROCENTRALA NA IZVORU UNE seizmička refrakcija, georadar
 • PETROLEJSKA LUKA RIJEKA - LNG crosshole mjerenja
 • DOVODNI TUNEL HIDROCENTRALE ZAKUČAC seizmička refrakcija, georadar
 • DOVODNI TUNEL HIDROCENTRALE MILJACKA seizmička refrakcija, georadar
 • NASIP KORANA – KUPA geoelektrična tomografija, 1D MASW
 • NASIPI SAJEVAC geoelektrična tomografija
 • NASIPI MJERA 9.2 geoelektrična tomografija
 • NASIP U HRVATSKOJ KOSTAJNICI geoelektrična tomografija, 2D MASW
 • NASIP KARAŠICA geoelektrična tomografija
 • NASIP GRADIŠKA geoelektrična tomografija
 • INA RAFINERIJA URINJ crosshole mjerenja, seizmička refrakcija P i S-valova
 • INA RAFINERIJA URINJ georadar, geoelektrična tomografija, seizmička refrakcija P i S-valova
 • Geofizička istraživanja na sjevernom dijelu Terminala Omišalj - JANAF seizmička refrakcija, georadarsko profiliranje, geoelektrična tomografija, plitka seizmička refleksija

Hoteli, marine, trgovački centri, žičara, stambeni objekti...

 • Hoteli Plat (izrada seizmološke studije)
 • Hoteli Plat (seizmička refrakcija, MASW)
 • MLINI-obnova hotela SOBRENUM (MASW, geoelektrična tomografija)
 • HOTEL IČIĆI (seizmička refrakcija)
 • VILA ŠEHEREZADA (seizmička refrakcija, georadar)
 • MARINA DALMACIJA SUKOŠAN (MASW)
 • ADRIS-ribogojilište LAMJANA (seizmička refrakcija, MASW)
 • TRGOVAČKI CENTAR SPAR RIJEKA (seizmička refrakcija i MASW)
 • ŠIBENIK – PODZEMNA GARAŽA POLJANA (seizmička refrakcija)
 • ŠIBENIK – ESKALATOR DO TVRĐAVE SV. MIHOVILA (seizmička refrakcija P i S-valova)
 • ZGRADA ATLANTSKE PLOVIDBE U GRUŽU-DUBROVNIK (seizmička refrakcija i MASW)
 • ZRAČNA LUKA ČILIPI – DUBROVNIK (seizmička refrakcija, georadar)
 • GRANIČNI PRIJELAZ VITALJINA (seizmička refrakcija, MASW)
 • MRIEHEL TOWERS (MALTA) (downhole mjerenja)
 • LOGISTIČKI CENTAR GROSUPLJE (SLO) (geoelektrična tomografija, seizmička refrakcija)
 • LIQUEFACT H202 project, Slovenia (geoelektrična tomografija, MASW 2D, crosshole, HVSR)
 • Geofizička ispitivanja za potrebe izrade glavnih i izvedbenih projekata nove žičare Sljeme (seizmička refrakcija, MASW, geoelektrična tomografija).
 • Geofizička istraživanja za potrebe seizmičke mikrozonacije grada Zagreba.

Zaštita kulturnih spomenika

 • DOMINIKANSKI SAMOSTAN U DUBROVNIK (seizmička refrakcija, georadar)
 • INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ U ROVINJU (seizmička refrakcija, georadar)
 • SAMOSTAN U RABU

Vodoistražni radovi i termalne vode...

 • ZATON HOLIDAY RESORT (geolektrično sondiranje, geoelektrična tomografija, seizmička refrakcija)
 • ZAHVAT VODE TIJARICA (geolektrično sondiranje, geoelektrična tomografija)
 • ZAHVAT SLATKE VODE ZA NAVODNJAVANJE BILICE (geolektrično sondiranje, geoelektrična tomografija, seizmička refrakcija)
 • ODREĐIVANJE LOKACIJE VODOISTRAŽNE BUŠOTINE LEKENIK – ZAJCI (geolektrično sondiranje, geoelektrična tomografija)
 • ODREĐIVANJE LOKACIJA VODOISTRAŽNIH BUŠOTINA PP ORAHOVICA (geolektrično sondiranje, geoelektrična tomografija)
 • GEOTERMALNA ISTRAŽIVANJA VALPOVO (geolektrično sondiranje, geoelektrična tomografija)
 • VODOISTRAŽNI RADOVI KORTA KATARINA (plitka seizmička refleksija, geoelektrično sondiranje)
 • ISTRAŽIVANJE PODZEMNE VODE MARČANI (geolektrično sondiranje, geoelektrična tomografija)
 • ISTRAŽIVANJE PODZEMNE VODE UGLJANE (geolektrično sondiranje, duboka geoelektrična tomografija)
 • TRASER TESTOVI PUTEM GEOLEKTRIČNE TOMOGRAFIJE SPLIT (3D i 4D geoelektrična tomografija)
 • GEOTERMALNA ISTRAŽIVANJA TOPUSKO (geolektrično sondiranje, duboka geoelektrična tomografija)
 • VODOISTRAŽNI RADOVI, DARUVARSKA PIVOVARA (seizmička refleksija, duboka geoelektrična tomografija, geoelektrično sondiranje)

Suradnja

Surađujemo s institucijama i tvrtkama iz područja geoznanosti u Hrvatskoj i inozemstvu. Neki od partnera su:

 • Hrvatski geološki institut
 • Geofizički zavod PMF-a
 • Seizmološka služba RH
 • RGN fakultet
 • Građevinski fakultet u Zagrebu
 • Građevinski fakultet u Splitu
 • JANAF
 • Geotehnički Studio d.o.o.
 • Hidroinženjering d.o.o.
 • Geokon – Zagreb d.d.
 • Krešo Geo d.o.o.
 • Profelis d.o.o.
 • Contera d.o.o.
 • Grad-geo-ing d.o.o.
 • Geoarheo d.o.o.
 • Geosond d.o.o.
 • Geotech d.o.o.
 • PanGeo d.o.o.
 • Radionica statike d.o.o.
 • SLP d.o.o. Ljubljana
 • Blohm Consulting Denver
 • PASI srl Torino
 • IBIS-inženjering d.o.o. Banja Luka
 • Interprojekt d.o.o. Mostar
 • Winner Project d.o.o. Sarajevo
 • Terracore Malta

...i niz drugih

TERRA COMPACTA d.o.o.

Psunjska 3, 10000 Zagreb

OIB 10303379215 | MBS 080863386

Banka: Zagrebačka Banka d.d.
Zagreb, Trg Bana Josipa Jelačića 10
IBAN: HR6123600001102368964

tel/fax:+ 385 98 452 986

Temeljni kapital: 262.000,00 kn